baner01

Dokumenty

REGULAMINY
Regulamin rekrutacji
Regulamin przyznawania środków finansowych
Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego.
Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego
Załącznik 1 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków
Załącznik do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Formularz rekrutacyjny

  1. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym z Beneficjentem, WUP w Lublinie.
  4. Oświadczenie o pomocy de minimis.
  5. Zaświadczenie o zatrudnieniu
  6. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
  7. Karta oceny merytorycznej
  8. Karta oceny doradcy zawodowego
  9. Zbiorcza karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

WSPARCIE FINANSOWE

„ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Informacje o zapieczeniach do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

„WSPARCIE POMOSTOWE”

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego

WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE
Oświadczenie uczestniczki projektu
Umowa o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
Zasady dotyczące zwrotu kosztów dojazdu
Zaświadczenie o cenie biletu
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem transportu
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
ZAŁĄCZNIK I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ (DZ. URZ. WE C 235 Z 24.12.2002)
ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
ARCHIWUM DOKUMENTÓW
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny doradcy zawodowego
Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
Karta oceny merytorycznej
Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym z Beneficjentem, WUP w Lublinie.
Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Oświadczenie o pomocy de minimis.
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zbiorcza karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych
Regulamin przyznawania środków finansowych

Kontakt

Wenus jest przedsiębiorcza
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Dokumenty