baner01

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestniczek projektu zakwalifikowanych w ramach II naboru

Informujemy, iż w dniach 09-13 marca 2015 r. w Biurze Projektu będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. O wsparcie mogą ubiegać się uczestniczki projektu wybrane do udziału w projekcie w wyniku II naboru, które w ramach realizowanego projektu otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe.

Wnioski przyjmowane będą w Biurze Projektu znajdującym się w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” w Puławach, przy ul. Mościckiego 1 (budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego), w godzinach 8.00 - 16.00.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres Fundacji PCP. Decyduje data faktycznego wpływu wniosku do Biura Projektu. Zgłoszenia, które wpłyną po ustalonym terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
  2. Zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
  3. Sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT, lub zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów - w przypadku podmiotów działających na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów, za ostatnie 3 miesiące, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjentki pomocy.
  4. Oświadczenie o pomocy de minimis.
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru z dnia 17.11.2014 r.)
  6. W przypadku osób niepełnosprawnych - oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Każdy wniosek zostanie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym o oparciu o kryteria zawarte w Karcie oceny formalnej i Karcie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, dlatego też przed złożeniem dokumentów należy zweryfikować ich zgodność z tymi kartami.

Wzór wniosku, wzory dokumentów wskazanych w pkt 4-6 oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej wniosku znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Kontakt

Wenus jest przedsiębiorcza
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestniczek projektu zakwalifikowanych w ramach II naboru