Projekt „Świadczenie usług systemowych KSU

Netrix Group Sp. z o.o. realizuje  projekt „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro – i małych przedsiębiorców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 2.2.1.

 • Projekt skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw i oferuje następujący rodzaj wsparcia:
 • Etap I – audyt optymalizacyjny– polega na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w następujących obszarach:
 • Etap II – Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień– polega na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności.
 • Etap I przebiega według następującego schematu:
  • Spotkanie informacyjne przedsiębiorcy z konsultantami ośrodka KSU. Spotkanie ma na celu wskazanie przez przedsiębiorcę obszaru do audytu optymalizacji.
  • Omawiane są wspólne działania z konsultantami i podpisywana jest umowa o świadczenie usług doradczych, która reguluje przebieg audytu i określa zobowiązania oraz prawa obu stron dotyczące m.in.: zakresu prac, terminów, płatności oraz osób wyznaczonych do kontaktu.
  • Wizyta konsultantów KSU w siedzibie przedsiębiorcy. Spotkanie ma na celu zebranie danych i informacji o przedsiębiorstwie, które zostaną następnie poddane analizie i umożliwią zbadanie potencjału przedsiębiorstwa, potrzeb oraz możliwości w zakresie wdrożenia rekomendacji.
  • Analiza zebranego materiału i opracowanie sprawozdań. Powyższe analizy zostaną przygotowane w postaci pisemnego raportu.
  • Przedstawienie przedsiębiorcy wyników raportu wraz z rekomendacjami. Po zapoznaniu się z raportem przedsiębiorca zgłasza swoje ewentualne zastrzeżenia. Konsultanci weryfikują uwagi przedsiębiorcy i zasadne ujmują w raporcie.
  • Przekazanie przedsiębiorcy raportu z audytu optymalizacji w ostatecznej wersji. Akceptacja treści raportu przez przedsiębiorcę zamyka I etap realizacji usługi.
 • Etap II przebiega według następującego schematu:
  • Doradztwo we wdrażaniu to wsparcie Konsultanta KSU w procesie wdrażania w firmie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień z zakresu optymalizacji zarządzania finansami. Podstawą do rozpoczęcia realizacji Etapu II są rekomendacje wynikające z raportu z Etapu I usługi.
  • Zakres usługi doradczej związanej z wdrożeniem rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień jest dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań przedsiębiorcy.
  • Konsultanci KSU podejmują działania mające doprowadzić do osiągnięcia celu usługi, jakim jest wdrożenie rekomendacji.

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Netrix Group Sp. z o.o. oraz na stronie http://www.netrix.com.pl/

Projekt „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”

Netrix Group Sp. z o.o. realizuje  projekt „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 2.2.1.

Usługi skierowane są do przedsiębiorców zainteresowanych:

 • rozwojem poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii,
 • poprawą systemu zarządzania energią przedsiębiorstwa.

Usługa zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw składa się z dwóch etapów:

Etap I Diagnoza i opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej Przedsiębiorstwa

Etap II Doradztwo we wdrożeniu Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej Przedsiębiorstwa

Wsparcie doradcze jest udzielane w szczególności:

 • poprzez przekazywanie wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących optymalnej (z punktu widzenia potrzeb i możliwości Klienta) realizacji poszczególnych etapów harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • w zakresie przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i badań;
 • w zakresie przygotowania dokumentacji i procedur skutkujących prawidłowym zarządzaniem gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie, przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
 • poprzez przekazanie nieodpłatnie prostych narzędzi informatycznych pomocnych przy wdrażaniu rekomendowanych działań optymalizacyjnych (opcja) – np. kalkulatorów kosztów energii, arkuszy kalkulacyjnych do wyliczania efektów energetycznych.
 • Efektem realizacji II etapu jest wdrożenie rekomendowanych w Planie Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej działań optymalizujących zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa o co najmniej 10%.

Szczegółowe informacje można uzyskać w w Netrix Group Sp. z o.o. oraz na stronie http://www.netrix.com.pl/

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Puławski Park Naukowo - Technologiczny
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"

24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home