PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „STARTUJ Z BIZNESEM”

Powołując się na zapisy z Regulaminu Projektu  §6  dział  II  pkt.2a  Fundacja,, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje o przedłużeniu naboru  formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie ,,Startuj z biznesem” realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących  powiatów województwa lubelskiego:   

  • kraśnickiego,
  • opolskiego,
  • świdnickiego.

Zgodnie z §6 dział  II  Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób w tym:

  • 50 osób bezrobotnych ( 27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
  • 10 osób nieaktywnych zawodowo ( 5 kobiet, 5 mężczyzn)Preferowaną grupę docelową stanowią;
  • Osoby w wieku 15-30 lat, w tym osoby uczące się  lub kształcące.
  • Kobiety, w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Przedłużony nabór formularzy rekrutacyjnych
prowadzony będzie w okresie
od 15.09.2014r do 19.09.2014r. w godzinach 8:00 – 16:00


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera
w biurze projektu: ,, Startuj z biznesem”  znajdującego się pod adresem:

Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera  za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień i godzinę wpływu do biura projektu.

Regulamin rekrutacyjny i dokumenty rekrutacyjne  są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz  do pobrania na stronie internetowej www.fpcp.org.pl w zakładce projekty / ,, Startuj z biznesem” / Dokumenty

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych.

Biuro projektu  „Startuj z biznesem”
Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
Tel.(081) 470 09 00,
fax.(081) 470 09 30
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://fpcp.org.pl/startuj_z_biznesem


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

WZNOWIENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „STARTUJ Z BIZNESEM”

Powołując się na zapisy z Regulaminu Projektu  §6  dział  II  pkt.2 Fundacja,, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje o wznowieniu  naboru  formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie ,,Startuj z biznesem” realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Czytaj więcej...

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Puławski Park Naukowo - Technologiczny
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"

24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home