Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, że termin składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu

START Z INICJATYWĄ

 został wydłużony do dnia 10.01.2018r.

Formularze można składać osobiście w biurze projektu na ul. Mościckiego 1,  24-110 Puławy (budynek PPNT)

bądź pocztą/ firmą kurierską.

 

Zapraszamy – ilość miejsc ograniczona!

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, że termin składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu
START Z INICJATYWĄ
został wydłużony do dnia 31.12.2017r.
Formularze można składać osobiście w biurze projektu na
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy (budynek PPNT)
bądź pocztą/ firmą kurierską .

Zapraszamy !!!