Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10.11.2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020r. na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578), przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020r. wzrosło w stosunku do II kwartału i wyniosło 5 168,93 zł, co ma wpływ na wysokość wsparcia finansowego, o które ubiegają się Państwo w ramach projektu.

W związku z powyższym każdy Uczestnik Projektu w ramach II naboru ma możliwość ubiegania się o wyższe dofinansowanie niż wskazane we wnioskach. Maksymalna możliwa wartość przedsięwzięcia wynosi brutto 31 013,58 PLN.

Macie Państwo możliwość dostarczenia do biura projektu najpóźniej do 19.11.2020r. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia wraz z aktualnym zestawieniem towarów i/lub usług, których zakup został zaplanowany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy, iż liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych w dniu dzisiejszym tj. 27.10.2020 r. przekroczyła 45 egzemplarzy. Zgodnie z paragrafem § 2 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników w ramach projektu „Związek z biznesem” nabór kandydatów do projektu zostaje zawieszony, z zastrzeżeniem iż nabór potrwa jeszcze przez 1 dzień od dnia ogłoszenia informacji tj. do 28.10.2020r. włącznie.

Informujemy, iż w dniach  22.10.2020 r. – 06.11.2020 r. rusza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego do projektu „Związek z biznesem” dla uczestników projektu z naboru II (czerwiec 2020r.).Informujemy, iż w dniach  22.10.2020 r. – 06.11.2020 r. rusza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego do projektu „Związek z biznesem” dla uczestników projektu z naboru II (czerwiec 2020r.).
Dokumenty wraz z załącznikami prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej/firmy kurierskiej lub osobiście w biurze projektu przy ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy.