Kandydatów do projektu Związek z biznesem Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się ostateczne listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru rekrutacji:Kandydatów do projektu Związek z biznesem Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się ostateczne listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru rekrutacji:

Ostateczna zakodowana lista formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym.

Ostateczna zakodowana lista rezerwowa formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym.

Ostateczna zakodowana lista formularzy niezakwalifikowanych do udziału w projekcie – ocena formalna i ponowna ocena formalna.

Uczestników projektu Związek z biznesem Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się ostateczne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach I naboru rekrutacji:

 

Kandydatów do projektu Związek z biznesem Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się wstępne listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru rekrutacji:

Wstępna zakodowana lista formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym.

Wstępna zakodowana lista rezerwowa formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym.

Wstępna zakodowana lista formularzy niezakwalifikowanych do udziału w projekcie – ocena formalna i ponowna ocena formalna.

Ostateczna zakodowana lista formularzy, osób które zrezygnowały z udziału w projekcie na etapie rekrutacji.

Uczestników projektu Związek z biznesem Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się wstępne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach I naboru rekrutacji:

Wstępna zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Wstępna zakodowana lista rezerwowa wniosków o przyznanie środków finansowych.

Wstępna zakodowana lista wniosków niespełniających kryteriów oceny formalnej.

 

Listy ostateczne osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikujemy po rozpatrzeniu procedury odwołań od wyników oceny.