Informujemy, iż w dniach 05.07.2021 r. – 22.07.2021 r. rusza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego do projektu „Związek z biznesem” dla uczestników projektu z III naboru (październik 2020 r.).
Dokumenty wraz z załącznikami prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej/firmy kurierskiej na adres ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy lub osobiście przy ul. Lubelskiej 2E, 24-100 Puławy.

Kandydatów do projektu „Związek z biznesem” informujemy, iż obecnie trwa ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru. Kolejnym etapem oceny merytorycznej będzie rozmowa z doradcą zawodowym w celu ustalenia predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, o której zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

Uwaga !!!

Jeżeli  zmianie uległ Państwa status na rynku pracy lub zaszły inne okoliczności mające wpływ na Państwa udział w projekcie prosimy o poinformowanie o tych sytuacjach personel projektu.

Informujemy, iż liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Związek z biznesem” w dniu dzisiejszym tj. 16.03.2021 r. przekroczyła 45 egzemplarzy. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników w ramach projektu „Związek z biznesem” nabór kandydatów do projektu zostaje zawieszony, z zastrzeżeniem,  iż nabór potrwa jeszcze przez 1 dzień od dnia ogłoszenia informacji tj. do 17.03.2021 r. włącznie.

W projekcie będzie można otrzymać m.in. dotację na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Nabór będzie trwał do 19.03.2021 r. Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania znajduje się tutaj.

Zgodnie z założeniami projektu i ze względu na fakt, ze jest to już ostatni nabór  preferowany udział  w tym naborze mają osoby pracujące (spełniające definicję określoną w dokumentacji  rekrutacyjnej) oraz osoby niepełnosprawne.  

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 81 470 09 00

Zapraszamy do udziału w projekcie.