BIZNES NA OBCASACH

Odwiedziło nas Licznik

REGULAMIN PROJEKTU

Regulamin projektu - wydanie z dnia 20.07.2010 r.

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Regulamin KOW - wydanie z dnia 14.09.2010 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Karta zgłoszeniowa - wydanie z dnia 20.07.2010 r.

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu - wydanie z dnia 03.02.2010 r.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie z dnia 03.02.2010 r.

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej - wydanie z dnia 03.02.2010 r.

Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy - wydanie z dnia 03.02.2010 r.

Oświadczenie o niekaralnosci - wydanie z dnia 03.02.2010 r.

Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis - wydanie z dnia 10.03.2010r.

Karta wywiadu - wydanie z dnia 03.02.2010 r.

Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych - wydanie z dnia 03.02.2010 r.

Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych - wydanie z dnia 20.07.2010 r.

Diagnoza potrzeb - wydanie z dnia 03.02.2010 r.

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE

deklaracja uczestnictwa, wydanie z dnia 10.03.2010r.

indywidualny plan działań, wydanie z dnia 10.03.2010r.

Wzór - umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - wydanie z dnia 10.03.2010 r.

ARCHIWUM

Wzór - umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego - wydanie z dnia 10.03.2010 r.

Instrukcja sporządzania zestawienia - wydanie z dnia 30.09.2010r. nieaktualne

Instrukcja do wypełniania wniosku o płatność - wydanie z dnia 27.09.2010r. nieaktualne

wzór nr I - opis dokumentu załączonego do wniosku o płatność BP (dotyczy wsparcia finansowego) - wydanie z dnia 27.09.2010r. nieaktualne

wzór nr II - opis dokumentu załączonego do wniosku o płatność BP (dotyczy podstawowego wsparcia pomostowego)- wydanie z dnia 27.09.2010r. nieaktualne

wzór nr III - opis dokumentu załączonego do wniosku o płatność BP (dotyczy przedłużonego wsparcia pomostowego) - wydanie z dnia 27.09.2010r. nieaktualne

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - wydanie z dnia 27.07.2010 r. nieaktualne

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - wydanie z dnia 27.07.2010r. nieaktualne

Regulamin KOW - wydanie z dnia 20.04.2010 r. nieaktualne

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - wydanie z dnia 17.05.2010 r. nieaktualne

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - wydanie z dnia 17.05.2010r. nieaktualne

Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych - wydanie z dnia 18.02.2010 r. nieaktualne

Karta zgłoszeniowa - wydanie z dnia 03.02.2010 r. nieaktualne

Regulamin projektu - wydanie z dnia 03.02.2010 r. nieaktualne

Wzór - wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - wydanie z dnia 10.03.2010 r. nieaktualne

Wzór - wniosek o przyznanie środków finansowych - wydanie z dnia 10.03.2010 r. nieaktualne

Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych - wydanie z dnia 03.02.2010 r. nieaktualne

Wzór - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego nieaktualne

Wzór - wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nieaktualne

Wzór - wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego nieaktualne

Wzór - wniosek o przyznanie środków finansowych nieaktualne

Wzór - karta oceny formalnej nieaktualne

Wzór - umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego nieaktualne

Wzór - umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych nieaktualne

Wzór - biznes plan nieaktualne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 224, poz. 1484)

Załącznik I Do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r.