BIZNES NA OBCASACH

Odwiedziło nas Licznik

20.07.2011r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 18.07.2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniu 11.07.2011r.
Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 11.07.2011r. zostały umieszczone na liście rezerwowej do otrzymania wsparcia.

08.07.2011r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 07.07.2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniu 30.06.2011r.

Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 30.06.2011r. wyłoniono do otrzymania wsparcia.

Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 30.06.2011r. zostały umieszczone na liście rezerwowej do otrzymania wsparcia.

06.07.2011r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 04.06.2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniu 10.06.2011r.

Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 10.06.2011r. wyłoniono do otrzymania wsparcia.
Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 10.06.2011r. nie rekomendowano do otrzymania wsparcia.

04.07.2011r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 11.07.2011r. w Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości", przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach. Planowane rozpoczęcie posiedzenia - godzina 13:00.

21.06.2011r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 30.06.2011r. w Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości", przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach. Planowane rozpoczęcie posiedzenia - godzina 12:30.

31.05.2011r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 10.06.2011r. w Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości", przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach. Planowane rozpoczęcie posiedzenia - godzina 13:00.

23.03.2011r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniach 24 - 25.03.2011r. w Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości", przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach, odbędzie się szkolenie specjalistyczne z zakresu wnioskowania o płatność.

07.03.2011r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 02.03.2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniu 21.02.2011r.
Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 21.02.2011r. wyłoniono do otrzymania wsparcia.

07.03.2011r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 02.03.2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniu 21.02.2011r.
Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 21.02.2011r. wyłoniono do otrzymania wsparcia.

22.02.2011r.
Poniżej znajduje się lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, których decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 01.02.2011r. nie rekomendowano do otrzymania wsparcia.
Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, których decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 01.02.2011r. nie rekomendowano do otrzymania wsparcia

21.02.2011r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 15.02.2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniach 31.01.2011r. - 01.02.2011r.
Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 01.02.2011r. wyłoniono do otrzymania wsparcia.

21.02.2011r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 15.02.2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniu 01.02.2011r.
Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 01.02.2011r. wyłoniono do otrzymania wsparcia.

14.02.2011r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 21.02.2011r. w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach. Planowane rozpoczęcie posiedzenia - godzina 9:00.

Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 21.02.2011r. w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach od godziny 12:00.

11.02.2011r.
Uwaga Beneficjentki z II naboru

Beneficjentki pomocy zrekrutowane do projektu "Biznes na obcasach" w II turze naboru, które nie złożyły wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w poprzednim terminie, informujemy, że w terminie: 11.02.2011r. - 17.02.2011r. w Biurze Projektu "Biznes na obcasach" będą przyjmowane Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Biurze projektu "Biznes na obcasach".

04.02.2011r.
Beneficjentki Pomocy w projekcie "Biznes na obcasach" informujemy, że od dnia 04.02.2011r. obowiązuje nowe wydanie "Instrukcji sporządzania wniosku o płatność", "Instrukcji sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego" oraz nowe wzory I, II, III opisywania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach wsparcia finansowego i pomostowego. Informujemy jednocześnie, że w sekcji "Dokumenty" w zakładce "rozliczenie umów" oraz w zakładce rozliczenie transz wsparcia pomostowego znajdują się wszystkie nowe wzory w/w dokumentów.

01.02.2011r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 01.02.2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniu 11.01.2011r.
Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 11.01.2011r. wyłoniono do otrzymania wsparcia.

20.01.2011r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 31.01.2011r. - 01.02.2011r. w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach. Planowane rozpoczęcie posiedzenia - godzina 9:00

Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 01.02.2011r. w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach o godzinie 13:00.

29.12.2010r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego informujemy, że zaplanowane na dzień 29 grudnia 2010r. posiedzenie Komisji Oceny Wniosków zostaje przesunięte na dzień 11.01.2011r. Posiedzenie KOW odbędzie się w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach, od godziny 13:00.

22.12.2010r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 29.12.2010r. w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach, o godzinie 14:00.

16.12.2010r.
UWAGA BENEFICJENTKI POMOCY Z II NABORU!
Informujemy, że w dniach od 20.12.2010r. do 30.12.2010r. w Biurze Projektu "Biznes na obcasach" będą przyjmowane Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

15.12.2010r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 13.12.2010r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które odbyło się w dniach 29-31.11.2010r.

Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 30.11.2010r. wyłoniono do wsparcia finansowego.

Lista rezerwowa wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie ze Szczegółowymi Wytycznymi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Beneficjentów (Projektodawców) Działania 6.2 w ramach PO KL warunkiem wypłaty środków finansowych jest zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz dostarczenie dokumentów rejestracyjnych (tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS, zaświadczenia o numerze REGON) i kopii umowy rachunku bankowego Mikroprzedsiębiorcy do Biura projektu "Biznes na obcasach".

25.11.2010r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegające się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 29 - 30.11.2010r. w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach, od godziny 08:00.

22.11.2010r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach" w ramach I naboru informujemy, iż w dniach 25 - 26.11.2010r. w Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości", przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach, odbędzie się szkolenie specjalistyczne z zakresu wnioskowania o płatność.

15.11.2010r.
Beneficjentki Pomocy uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach", korzystające z podstawowego wsparcia pomostowego, zapraszamy do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie obowiązującym Regulaminem projektu § 6 pkt 3.19. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinien być złożony przez BP nie później niż w piątym miesiącu od rozpoczęcia działalności gospodarczej i otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.

19.10.2010r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 18.10.2010r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniu 28.09.2010r.

Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 28.09.2010r. wyłoniono do wsparcia pomostowego.

13.10.2010r.
UWAGA!!!
Informujemy, iż w zakładce "Dokumenty" zamieszczone są nowe wzory następujących dokumentów:

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wzorami dokumentów.

12.10.2010r.
Beneficjentki Pomocy w projekcie "Biznes na obcasach" informujemy, iż w sekcji "Dokumenty" w zakładce "rozliczenie umów" znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia finansowego i pomostowego a w zakładce "rozliczenie transz wsparcia pomostowego" dokumenty niezbędne do rozliczenia poszczególnych transz wsparcia pomostowego.
Beneficjentkom pomocy, które podpisały umowę na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego przypominamy iż do 20 każdego miesiąca należy składać do Biura Projektu potwierdzenie zapłaty składek ZUS. Ponadto zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego należy składać w terminie do 15 dni od zakończenia wydatkowania środków z danego okresu.

30.09.2010r.
Uwaga!!!!
Informujemy, że w dniach od 04.10.2010 r. do 13.10.2010 r w Biurze Projektu "Biznes na obcasach" będą przyjmowane Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami. Wzory dokumentów są dostępne w zakładce DOKUMENTY.

21.09.2010r.
Beneficjentów Pomocy uczestniczących w projekcie "Biznes na obcasach", ubiegających się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 28.09.2010r. w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach, o godzinie 08.00.

15.09.2010r.
Uwaga Beneficjentki z I naboru

Beneficjentki pomocy zrekrutowane do projektu "Biznes na obcasach" w I turze naboru, które nie złożyły wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w poprzednim terminie, informujemy, że w dniach od 15.09.2010 r. do 21.09.2010 r. w Biurze Projektu "Biznes na obcasach" będą przyjmowane Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Biurze projektu "Biznes na obcasach".

15.09.2010r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 13.09.2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które odbyło się w dniu 31.08.2010 r.

Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 31.08.2010 r. wyłoniono do wsparcia pomostowego.

09.09.2010r.
Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces rekrutacji do Projektu. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej wyłonione zostały dwie listy zakwalifikowanych do udziału w Projekcie - lista podstawowa i lista rezerwowa, a także lista Kart zgłoszeniowych odrzuconych podczas oceny formalnej oraz lista Kart zgłoszeniowych odrzuconych podczas oceny merytorycznej, zatwierdzone przez Zarząd FPCP.

lista podstawowa zakwalifikowanych do udziału w Projekcie

lista rezerwowa zakwalifikowanych do udziału w Projekcie

lista Kart zgłoszeniowych odrzuconych podczas oceny formalnej

lista Kart zgłoszeniowych odrzuconych podczas oceny merytorycznej

23.08.2010 r.
Beneficjentów Pomocy uczestniczących w projekcie "Biznes na obcasach" informujemy, iż w wyniku formalnej oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych w terminie 30.07.2010 - 06.08.2010, wyłonionych zostało 15 wniosków, które przekazano do oceny merytorycznej. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 31.08.2010 r. w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach, w godzinach od 08.30 do 16.00.

04.08.2010 r.
Zgodnie z zapisami § 5 punkt 3 Regulaminu projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 04.08.2010 r. liczba Kart zgłoszeniowych złożonych do Biura projektu w związku z trwającym II naborem przekroczyła 60.
W związku z tym informujemy, iż ostatnim dniem złożenia Karty zgłoszeniowej do projektu "Biznes na obcasach" jest piątek 06.08.2010 r. Dzień ten będzie jednocześnie dniem zawieszenia naboru Kart zgłoszeniowych.

30.07.2010r.
UWAGA BENEFICJENTKI POMOCY Z I NABORU!

Informujemy, że w dniach od 30.07.2010 r. do 06.08.2010 r. w Biurze Projektu "Biznes na obcasach" będą przyjmowane Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

22.07.2010 r.
RUSZA OSTATNI NABÓR DO PROJEKTU "BIZNES NA OBCASACH"
Informujemy, iż w dniach od 26.07.2010 r. do 09.08.2010 r. w Biurze projektu, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w projekcie "Biznes na obcasach".
Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Przed ich złożeniem należy zapoznać się z Regulaminem projektu, Kartą oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych i Kartą oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych.
Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce "Dokumenty".
Zapraszamy do udziału w projekcie!

21.07.2010 r.
W związku z realizacją kolejnego etapu w projekcie "Biznes na obcasach" prosimy o zapoznanie się z Informacją o formach zabezpieczeń do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Ponadto informujemy, iż jeśli formę zabezpieczenia umowy stanowi poręczenie osób fizycznych należy dodatkowo dostarczyć do Biura projektu Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach osiąganych przez osoby poręczające.

Powyższe dokumenty można pobrać na stronie projektu w zakładce "Dokumenty" ("Wsparcie finansowe").

20.07.2010r.
UWAGA!!!
Informujemy, iż od dnia 20.07.2010 r. obowiązują nowe wzory następujących dokumentów:

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wzorami dokumentów.

16.07.2010r.
Uczestniczki projektu "Biznes na obcasach" informujemy, iż w dniu 14.07.2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które odbyło się w dniach 29-30.06.2010 r.

Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 30.06.2010 r. wyłoniono do wsparcia finansowego.

Lista wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 30.06.2010 r. nie otrzymały wsparcia finansowego.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie ze Szczegółowymi Wytycznymi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Beneficjentów (Projektodawców) Działania 6.2 w ramach PO KL warunkiem wypłaty środków finansowych jest zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz dostarczenie dokumentów rejestracyjnych (tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS, zaświadczenia o numerze REGON) i kopii umowy rachunku bankowego Mikroprzedsiębiorcy do Biura projektu "Biznes na obcasach".

14.06.2010r.
Osoby uczestniczące w projekcie "Biznes na obcasach" informujemy, iż od dnia 10.06.2010 r. obowiązują nowe wzory następujących dokumentów:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wydanie z dnia 17.05.2010 r.
  2. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - wydanie z dnia 17.05.2010 r.
  3. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - wydanie z dnia 17.05.2010 r.

Ponadto informujemy, iż od dnia 10.06.2010 r. do powyższych dokumentów należy dołączać:

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wydanie z dnia 17.05.2010 r.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją jego wypełniania, która stanowi załącznik do w/w formularza.

12.05.2010r.
Uwaga!!!!
Informujemy, że w dniach od 24 05.2010 r. do 02.06.2010 r. w Biurze Projektu "Biznes na obcasach" będą przyjmowane Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.
Wzory dokumentów są dostępne w zakładce DOKUMENTY.

31.03.2010r.
" Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończył się proces rekrutacji do Projektu. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej wyłonione zostały dwie listy zakwalifikowanych do udziału w Projekcie - lista podstawowa i lista rezerwowa oraz lista Kart zgłoszeniowych odrzuconych podczas oceny formalnej, zatwierdzone przez Zarząd FPCP.

Lista podstawowa zakwalifikowanych do Projektu
Lista rezerwowa zakwalifikowanych do Projektu
Lista kart zgłoszeniowych odrzuconych podczas oceny formalnej

O terminie rozpoczęcia szkolenia, podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy o wsparcie szkoleniowo-doradcze, osoby z listy podstawowej zostaną poinformowane mailem lub telefonicznie.

Uwaga:
Wszystkie osoby z listy podstawowej prosimy o kontakt z Biurem Projektu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, ponieważ zgodnie z zapisem Regulaminu projektu "Biznes na obcasach" § 5 pkt 2.5 " .w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej z udziału w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, która osiągnęła największą liczbę punków i posiada ten sam status co osoba rezygnująca."

29.03.2010r.
"Informujemy, że od dnia 29.03.2010r. obowiązują nowe wzory następujących dokumentów:

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, wydanie z dnia 10.03.2010r.
Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego, wydanie z dnia 10.03.2010r.
Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, wydanie z dnia 10.03.2010r.
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wydanie z dnia 10.03.2010r.
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, wydanie z dnia 10.03.2010r.
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, wydanie z dnia 10.03.2010r.
Karta oceny formalnej wniosków, wydanie z dnia 10.03.2010r.
Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, wydanie z dnia 10.03.2010r."

19.02.2010r.
Informujemy, że od dnia 19 lutego 2010r. obowiązuje nowy wzór Karty oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych, wydanie z dnia 18.02.2010r.

29.01.2010r.
Informujemy, że z dniem 8 lutego 2010r. rusza nabór kandydatek do Projektu. Komplet dokumentów rekrutacyjnych - Karta zgłoszeniowa oraz wzory wymaganych załączników, dostępne będą od 3 lutego b.r. na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY