Fundusz Pożyczkowy - dokumenty

Regulamin Puławskiego Funduszu Pożyczkowego

Regulamin pożyczki płynnościowej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego

Wniosek o pożyczkę dla podejmujących działalność gospodarczą ( wersja pdf, doc )

Wniosek o pożyczkę dla prowadzących działalność gospodarczą ( wersja pdf, docx )

Formularz dla przedsiębiorstw prowadzących pełną ksiegowość

Oświadczenie na temat majątku osobistego Wnioskodawcy oraz Poręczyciela

Oświadczenie o spełnieniu kryterium mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie Współmałżonka Pożyczkobiorcy i Wspołmałżonka Poręczyciela o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Karta informacyjna dla prowadzących działalność gospodarczą ( wersja pdf, doc )

Karta informacyjna dla podejmujących działalność gospodarczą ( wersja pdf, doc )

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis

Tabele finansowe

zestawienie2