O Projekcie

Projekt "Zmiana poprzez wiedzę i jakość" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1. "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Województwem Lubelskim z dnia 31.05.2012 r.


Okres realizacji projektu:
01.06.2012 r. - 30.05.2014 r.


Projekt ma na celu umożliwienie dostosowania działalności 100 Przedsiębiorstwom Lubelszczyzny do zmian i potrzeb rynkowych poprzez szkolenia i doradztwo wspomagające proces zmiany profilu działalności.


Do udziału w projekcie zapraszamy Przedsiębiorców:
- prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego
- przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

oraz
Pracowników Przedsiębiorstw

- pracujących lub zamieszkujących na terenie woj. Lubelskiego
– oddelegowanych na szkolenie przez Przedsiębiorcę

Uzupełnieniem wsparcia jakie uzyskają Przedsiębiorcy/Pracodawcy w trakcie szkolenia będzie doradztwo indywidualne (8h) dobrane do potrzeb każdego Beneficjenta Pomocy.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w okresie od lipca 2012 r. do marca/kwietnia 2014r. zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Projektu.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Lubelskiej 2e/II p.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

 

Jesteś tutaj: Home