Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej

Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej na terenie miasta Świdnik lub gminy mełgiew zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu „Profesjonalny wizerunek regionu”
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5