Rekomendacje Lubelskiego Partnerstwa w zakresie poprawy sytuacji osób młodych będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. lubelskim

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą pt. „Rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim”.
Publikacja jest wynikiem prac 68 regionalnych instytucji i organizacji, które 23 czerwca 2016 r. zawiązały Lubelskie Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Partnerstwo to jest prowadzone w ramach projektu realizowanego pod tą samą nazwą przez Lubelską Fundację Rozwoju. Projekt jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 2.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Miło nam poinformować, że Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” jest sygnatariuszem Partnerstwa.
Celem publikacji jest zapoznanie czytelnika z wypracowanymi i przyjętymi przez Partnerstwo propozycjami, których wdrożenie przyniesie pozytywny rezultat w postaci zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. lubelskim. Efektem wdrożenia rekomendacji będzie także podniesienie zdolności instytucji rynku pracy i innych podmiotów zaangażowanych w kształtowanie i realizację polityki rynku pracy w zakresie skutecznego procesu aktywizacji zawodowej osób młodych, co jest niezbędne do wzrostu poziomu ich zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej.

Pełna treść rekomendacji znajduje się TUTAJ.