Fundusz poręczeniowy

Celem Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest finansowanie projektów gospodarczych zapewniających rozwój gospodarczy regionu. Przede wszystkim, powodujących tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń przedsiębiorcom z sektora MŚP, w związku z podejmowaną lub prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą stanowiące źródło zabezpieczeń oferowanych kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i inne instytucje finansowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o poręczenie:

Projekty poręczane przez Fundusz w ocenie osób zarządzających funduszem muszą być ekonomicznie uzasadnione.

Warunki poręczenia:

Poręczenia udzielone są:

Zabezpieczenie umowy poręczenia:

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Regulaminem Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Gwarantujemy pomoc w wypełnianiu dokumentów (Dokumenty do pobrania).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00- 16 00.

Polityka w zakresie ochrony środowiska.

PORĘCZENIE WADIUM PRZETARGOWEGO


Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Co oferujemy?
• Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia wadialnego - 100.000,00 zł.,
• Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń  wadialnych - 300.000,00 zł.
• Poręczenie wadialne jest udzielane na okres nie dłuższy niż 90 dni.

Zabezpieczenie umowy poręczenia:
• weksel własny in blanco;
• w szczególnych przypadkach Fundusz ma prawo żądać dodatkowego zabezpieczenia.
Dla kogo ? o uzyskanie poręczenia wadium w postępowaniach przetargowych może ubiegać się mikro, mały i średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub mający siedzibę działalności na terenie województwa lubelskiego, przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego, którego zdolność do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy poręczenia została pozytywnie zweryfikowana przez Fundusz.

Korzyści wynikające z poręczenia:
• bez angażowania własnej gotówki można szybko i sprawnie zabezpieczyć nawet do kilku przetargów w jednym czasie;
• brak konieczności wpłaty i zamrażania własnej gotówki;
• szybkość i elastyczność działania;
• wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego.

Dokumenty
REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH w ramach funkcjonowania Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych;
Wniosek o udzielenie poręczenia wadialnego
Wniosek o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych

KONTAKT:
Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 81 470 09 12, 81 470 09 00
fax. 81 470 09 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zestawienie2