Uczestników projektu „Związek z biznesem” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się ostateczne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach IV naboru:

Ostateczna podstawowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Ostateczna rezerwowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Uczestników projektu „Związek z biznesem” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się wstępne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach IV naboru:

Wstępna podstawowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Wstępna rezerwowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Wstępna zakodowana lista wniosków o udzielenia wsparcia finansowego nie spełniających kryteriów oceny merytorycznej.

Informujemy, iż w dniach 04.10.2021 r. – 27.10.2021r. rusza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego do projektu „Związek z biznesem” dla uczestników projektu z IV naboru.

Dokumenty wraz z załącznikami prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej/firmy kurierskiej na adres ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy lub osobiście przy ul. Lubelskiej 2E, 24-100 Puławy.

Poniżej zamieszczamy Korektę Ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym w projekcie  „Związek  z biznesem”  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym po korekcie

Uwaga Osoby zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym!!!

Jeżeli  zmianie uległ Państwa status na rynku pracy lub zaszły inne okoliczności mające wpływ na Państwa udział w projekcie prosimy o poinformowanie o tych sytuacjach personel projektu.