W projekcie będzie można otrzymać m.in. dotację na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Nabór będzie trwał do 10.06.2020r. W projekcie będzie można otrzymać m.in. dotację na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Nabór będzie trwał do 10.06.2020r. Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania znajduje się tutaj.Szczegółowych informacji udzielamy pod nr. tel.81 47 00 900.Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Kandydatów do projektu Związek z biznesem Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się ostateczne listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I naboru rekrutacji:

Ostateczna zakodowana lista formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Ostateczna zakodowana lista rezerwowa formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Wszystkim osobom dziękujemy za udział w procesie rekrutacji. Niebawem zaprosimy Państwa do uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach projektu. Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej zapraszamy do uczestnictwa  w kolejnych naborach w ramach projektu.

Kandydatów do projektu Związek z biznesem Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się wstępne listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I naboru rekrutacji:

Wstępna zakodowana lista formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym
Wstępna zakodowana lista rezerwowa formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym
Wstępna zakodowana lista formularzy niezakwalifikowanych do udziału w projekcie - ocena formalna
Wstępna zakodowana lista formularzy niezakwalifikowanych do udziału w projekcie – ocena merytoryczna

Listy ostateczne osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikujemy po rozpatrzeniu procedury odwołań od wyników oceny.