Spotkanie informacyjne

W dniu 19.02.2020r. przedstawiciele Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” (FPCP) wzięli udział w spotkaniu informacyjnym "Fundusze Europejskie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)" , na którym przedstawili aktualną ofertę FPCP w zakresie dostępnych źródeł finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Spotkanie odbyło się w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Puławach, wzięło w nim udział 8 osób.

1s.jpg 2s.jpg 3s.jpg