„Usługi rozwojowe dla firm z sektora MŚP z wykorzystaniem środków zewnętrznych”

W dniu 30 czerwca 2017r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łukowie przy ulicy Brzóski 17 odbył się VIII LUNCH BIZNESOWY skierowany do przedsiębiorców i pracowników pt. „Usługi rozwojowe dla firm z sektora MŚP z wykorzystaniem środków zewnętrznych”. W spotkaniu informacyjnym brali udział przedstawiciele różnych organizacji, w tym Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”.

Celem spotkania było zaprezentowanie dostępnych możliwości finansowania i wsparcia przedsiębiorców oraz pracowników, zarówno podczas tworzenia nowych miejsc pracy, jak też inwestycji, przestawienie możliwości wykorzystania potencjału technologicznego Fundacji „Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości”.

Prezes Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” Katarzyna Malesza-Dzido i pracownicy, przedstawili dotychczasowe i nowe przedsięwzięcia realizowane przez „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, w tym min.: projekt „PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA – PODREGION PUŁAWSKI” skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców polegający na dofinansowaniu kosztów usług rozwojowych, tj. szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników; inicjatywę i założenia PUŁAWSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO, w ramach którego można ubiegać się o środki finansowe w wysokości do 120 000,00 PLN, umożliwiające rozwój inwestycyjny działalności gospodarczej; FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego, a także wsparcie dla III Sektora w formie bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektu POZIOM WYŻEJ.

W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób.

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

255.jpeg 26.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg