Spotkanie informacyjne pt „Regionalne i krajowe źródła wsparcia finansowego dla przedsiębiorców i pracowników

W dniu 20 czerwca 2017r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach przy ulicy Mościckiego 1 odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców i pracowników pt. „Regionalne i krajowe źródła wsparcia finansowego dla przedsiębiorców i pracowników”. 

Organizatorami byli: Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości", Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i PKO Bank Polski.

Celem spotkania było zaprezentowanie dostępnych możliwości finansowania i wsparcia przedsiębiorców oraz pracodawców, zarówno podczas tworzenia nowych miejsc pracy, jak i inwestycji w majątek przedsiębiorstw, zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze współpracy przedsiębiorstw z bankami oraz przestawienie możliwości wykorzystania potencjału technologicznego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Prezes Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” Katarzyna Malesza-Dzido i pracownicy, przedstawili dotychczasowe i nowe przedsięwzięcia realizowane przez „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, w tym min.: projekt „PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA – PODREGION PUŁAWSKI” skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców polegający na dofinansowaniu kosztów usług rozwojowych, tj. szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników; START Z INICJATYWĄ – projekt dotacyjny skierowany dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z województwa lubelskiego, planujących rozpocząć działalność gospodarczą; inicjatywę/założenia PUŁAWSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO, w ramach którego można ubiegać się o środki finansowe w wysokości do 120 000,00 PLN, umożliwiające rozwój inwestycyjny działalności gospodarczej; FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego, a także wsparcie dla III Sektora w formie bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektu POZIOM WYŻEJ.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 przedsiębiorców.

1.jpg 2.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg 91.jpg 92.jpg

93.jpg