Targi Pracy w Piaskach 31.05.2017r.

 Dnia 31.05.2017r. w Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków Zespołu Szkół w Piaskach odbyły się Powiatowe Targi Pracy.
Współorganizatorami targów było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Zespół Szkół w Piaskach. Targi skierowane zostały do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ludzi bezrobotnych poszukujących pracy, a także osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Wystawcami byli min. pracodawcy, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, urzędy pracy oraz instytucje państwowe z terenu województwa lubelskiego. Fundacja „ Puławskie Centrum Przedsiębiorczości brała czynny udział w wydarzeniu. Zainteresowanym przedstawiona została oferta m.in. Funduszu Pożyczkowego. Przedstawiciele chętnie odpowiadali na pytania dotyczące min. możliwości uzyskania zwrotnego i bezzwrotnego wsparcia finansowego.

4

5