Targi Turystyczno-Gastronomiczne „GASTRO TRAVEL” Świdnik 2017 już za nami….

 Targi Turystyczno-Gastronomiczne „GASTRO TRAVEL” Świdnik 2017

We wtorek 23 maja 2017 roku na Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku odbyły się II Wojewódzkie Targi Turystyczno-Gastronomiczne „GASTRO TRAVEL” Świdnik 2017. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Dariusz Kołodziejczyk Starosta Powiatu Świdnickiego.
Przedsięwzięcie ma na celu promocję branży turystycznej i gastronomicznej spośród wielu istniejących na rynku. Podczas imprezy na zaproszonych gości czekało wiele atrakcji m.in. występy muzyczne, pokazy mody, tańca czy degustacje. Jedną z głównych atrakcji targów była „Grillowa Majówka”, podczas której, odbyło się gotowanie z VIP-em, gdzie starosta oraz dyrektor „Norwida” mogli wykazać się znajomością kulinariów, przyrządzając potrawy z grilla.
Jednym ze sponsorów imprezy była Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, której przedstawiciele prezentowali aktualną ofertę Fundacji. Można było uzyskać informacje dotyczące założenia własnej działalności gospodarczej, zwrotnego i bezzwrotnego wsparcia finansowego bądź możliwości uczestnictwa w szkoleniach.
Pracownicy chętnie odpowiadali na pytania dotyczące nowego Projektu - „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP.

1

2

3