Film reklamowy pt. „W walce o lepszy wizerunek regionu”

Spośród wielu projektów realizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wskazał projekt „Profesjonalny wizerunek regionu” jako najbardziej odpowiedni do nakręcenia materiału filmowego dotyczącego dążeń i starań mających na celu poprawę wizerunku Lubelszczyzny. Projekt ten prowadzony przez Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” pokazuje jak wykorzystanie funduszy europejskich wpływa na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób biorących udział w organizowanych szkoleniach.

Film reklamowy pt. „W walce o lepszy wizerunek regionu”, w którym udział wzięli Uczestnicy pakietu szkoleń dla branży informatycznej, ukazuje korzyści wynikające z realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania przedstawione w materiale filmowym utwierdzają w przekonaniu, że tego typu projekty szkoleniowe pozwalają na poszerzenie posiadanej wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji, przedsiębiorcom oraz ich pracownikom zamieszkującym lub prowadzącym działalność na terenie województwa lubelskiego.

Spot reklamujący działania prowadzone w ramach projektu „Profesjonalny wizerunek regionu” został zamieszczony na stronie Samorząd TV pod adresem: http://www.samorzadtv.pl/news/w-walce-o-lepszy-wizerunek-regionu oraz stronie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie pod adresem: http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/207/

Zachęcamy do obejrzenia.