Uczestników projektu START Z INICJATYWĄ informujemy, że lista wniosków, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 04.12.2017 r. zostały wyłonione do otrzymania wsparcia finansowego, zamieszczona na stronie projektu dnia 07.12.2017 r. jest listą ostateczną. Do biura projektu nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków z dnia 04.12.2017 r.
Jednocześnie przypominamy, że warunkiem podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz dostarczenie do biura projektu dokumentów rejestracyjnych oraz kopii umowy rachunku bankowego.

Uczestników projektu START Z INICJATYWĄ informujemy, iż w załączeniu znajduje się lista wniosków o przyznanie środków finansowych, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia  04.12.2017r. otrzymały wsparcie finansowe.

Lista wniosków Uczestników projektu o przyznanie środków finansowych, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 04.12.2017r. wyłoniono do wsparcia finansowego.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem wypłaty środków finansowych jest zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz dostarczenie dokumentów rejestracyjnych (tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS, zaświadczenia o numerze REGON) i kopii umowy rachunku bankowego Mikroprzedsiębiorcy do Biura projektu START Z INICJATYWĄ. 

Informujemy, iż w dniu 04.12.2017r. w siedzibie Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" w Puławach, ul. Mościckiego 1 (budynek Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego) odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która dokona oceny merytorycznej złożonych w ramach I naboru wniosków o przyznanie środków finansowych:

a). środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
b). finansowego wsparcia pomostowego.