Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, że termin składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu
START Z INICJATYWĄ
został wydłużony do dnia 10.11.2017r.
Formularze można składać osobiście w biurze projektu na
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy (budynek PPNT)
bądź pocztą/ firmą kurierską .

Zapraszamy !!!