Uczestników projektu START Z INICJATYWĄ informujemy, iż w załączeniu znajduje się lista wniosków o przyznanie środków finansowych, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia  04.12.2017r. otrzymały wsparcie finansowe.

Lista wniosków Uczestników projektu o przyznanie środków finansowych, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 04.12.2017r. wyłoniono do wsparcia finansowego.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem wypłaty środków finansowych jest zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz dostarczenie dokumentów rejestracyjnych (tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS, zaświadczenia o numerze REGON) i kopii umowy rachunku bankowego Mikroprzedsiębiorcy do Biura projektu START Z INICJATYWĄ. 

Informujemy, iż w dniu 04.12.2017r. w siedzibie Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" w Puławach, ul. Mościckiego 1 (budynek Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego) odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która dokona oceny merytorycznej złożonych w ramach I naboru wniosków o przyznanie środków finansowych:

a). środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
b). finansowego wsparcia pomostowego.