Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, że termin składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu

START Z INICJATYWĄ

 został wydłużony do dnia 10.01.2018r.

Formularze można składać osobiście w biurze projektu na ul. Mościckiego 1,  24-110 Puławy (budynek PPNT)

bądź pocztą/ firmą kurierską.

 

Zapraszamy – ilość miejsc ograniczona!

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, że termin składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu
START Z INICJATYWĄ
został wydłużony do dnia 31.12.2017r.
Formularze można składać osobiście w biurze projektu na
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy (budynek PPNT)
bądź pocztą/ firmą kurierską .

Zapraszamy !!!

Uczestników projektu START Z INICJATYWĄ informujemy, że lista wniosków, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 04.12.2017 r. zostały wyłonione do otrzymania wsparcia finansowego, zamieszczona na stronie projektu dnia 07.12.2017 r. jest listą ostateczną. Do biura projektu nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków z dnia 04.12.2017 r.
Jednocześnie przypominamy, że warunkiem podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz dostarczenie do biura projektu dokumentów rejestracyjnych oraz kopii umowy rachunku bankowego.