15.05.2018 r. rusza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych wraz
z załącznikami dla Uczestników z IV naboru projektu

START Z INICJATYWĄ
Termin składania wniosków
osobiście w biurze projektu na
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy (budynek PPNT),
bądź pocztą/firmą kurierską upływa
29.05.2018r.