Uczestników projektu START Z INICJATYWĄ informujemy, iż w załączeniu znajduje się ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla III naboru, które decyzją Komisji Oceny Wniosków otrzymały dofinansowanie oraz ostateczna rezerwowa lista wniosków o przyznanie środków finansowych, lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które wycofano, w ramach projektu START Z INICJATYWĄ, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020