29.01.2018 r. rusza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami dla Uczestników z II naboru projektu  

START Z INICJATYWĄ

Termin składania wniosków

osobiście w biurze projektu na ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy (budynek PPNT),

bądź pocztą/firmą kurierską upływa

28.02.2018r.