„Kobiety wobec wyboru zawodu - nadzieje , obawy , możliwości”

Uwarunkowania sukcesu kobiet na rynku pracy w zawodach zdominowanych przez mężczyzn

Aneks 1. Oferta edukacyjna szkół zawodowych w województwie lubelskim na podstawie mapy kwalifikacyjnej kursów zawodowych

Aneks 2. Oferta edukacyjna w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w powiatach województwa lubelskiego na
podstawie mapy kwalifikacyjnej kursów zawodowych

Aneks 3. Oferty pracy a zawody w odniesieniu do liczby bezrobotnych