Otwarci na Wiedzę

Projekt Otwarci na wiedzę skierowany jest do osób 60+ mieszkających na terenie powiatu Puławskiego. Celem projektu jest aktywizacja 150 osób poprzez organizację bezpłatnych szkoleń dzięki którym wzmocni się pozycja osób starszych. Zostaną oni wyposażeni w wiedzę potrzebną do dbania o siebie i swoich bliskich a także o otoczenie w którym żyją. Dzięki formom wsparcia podniesiona zostanie jakość ich życia oraz zaszczepiona zostanie w nich idea wolontariatu, tak aby mogli angażować się w działania społecznościowe.

W ramach projektu zorganizowane zostaną grupy szkoleniowe:
1. Warsztaty kulinarne „Kreatywnie i zdrowo” (3 grupy 10-osobowe)
2. Seminarium o tematyce „Nadwrażliwość pokarmowa” i „Bezpieczny senior”
3. Szkolenia z obsługi komputera i internetu – poziom podstawowy (3 grupy 10-osobowe), oraz poziom średniozaawansowany (1 grupa 10-osobowa)
4. Język angielski (3 grupy 10-osobowe)
5. Zajęcia z wolontariatu (3 grupy 20-osobowe)
6. Zajęcia z bezpieczeństwa zdrowotnego – 3 wykłady dla 110 osób i zajęcia grupowe (10 grup 6-osobowych)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
REKRUTACJA RUSZA OD 30 KWIETNIA

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu (Puławy, ul. Lubelska 2e) oraz w wersji elektronicznej na stronie fundacji www.fpcp.org.pl

Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny wersja doc/pdf
Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy)
Zgoda na przetwarzanie danych