Usługi doradcze w zakresie innowacji i transferu technologii

Usługi doradcze w zakresie innowacji i transferu technologii:

  1. Doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy;
  2. Doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich;
  3. Doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;

Usługa obejmuje:

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” jest akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodkiem Innowacji - wykonawcą proinnowacyjnych usług doradczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. System akredytacji przygotowany został na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.