Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Koordynator Projektu PO Kapitał Ludzki

W związku z dynamicznym rozwojem oraz realizacją projektów PO KL Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy poszukuje kandydatów na stanowisko:

Koordynator Projektu PO Kapitał Ludzki

Miejsce pracy: Puławy

Opis stanowiska:
Praca polegała będzie na koordynowaniu działań związanych z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
Realizacja projektów odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

Do głównych obowiązków należeć będzie:

 1. Nadzór i kontrola nad poszczególnymi etapami realizacji Projektów realizowanych w ramach POKL,
 2. Weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umową o dofinansowanie projektów,
 3. Bieżące monitorowanie realizacji poszczególnych projektów w zakresie określonego budżetu, wskaźników, celów i zadań,
 4. Monitorowanie, nadzorowanie i kontrola pracy poszczególnych członków zespołów projektowych,
 5. Nadzór nad prawidłowością wydatkowania budżetu zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków w ramach Programu POKL,
 6. Sprawozdawczość merytoryczna Projektów.

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. Minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów z POKL,
 3. Bardzo dobra znajomość wytycznych dotyczących dokumentacji projektowej w ramach PO KL,
 4. Znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w szczególności wiedza z zakresu kwalifikowalności wydatków,
 5. Analityczne myślenie,
 6. Samodzielność i doskonała organizacji pracy,
 7. Umiejętność kierowania pracą zespołu,
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. Odporność na stres,
 10. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,
 11. Doświadczenie w pracy wymagające wysokich zdolności organizacyjnych,
 12. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych,
 13. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora lub kierownika projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, danych osobowych zawartych  w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Koordynator Projektu POKL” w Sekretariacie Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy (budynek Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego) w godz. 8.00 – 16.00 w terminie do dnia 31.10.2014r.

Informujemy że:

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Kontakt Dołącz Koordynator Projektu PO Kapitał Ludzki