Ostateczne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach IV naboru

Uczestników projektu „Związek z biznesem” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się ostateczne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach IV naboru:

Ostateczna podstawowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Ostateczna rezerwowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.