VIVA Puławy - VIVA Przedsiębiorczość- KONKURS PLASTYCZNY

Celem zadania VIVA Puławy – VIVA Przedsiębiorczość jest wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. Zadanie składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu, wśród uczniów szóstych i siódmych klas szkół podstawowych z terenu miasta Puławy, zostały przeprowadzone warsztaty i quizy z nagrodami propagujące przedsiębiorczość. W drugim etapie uczniowie zmierzą się z zadaniem zaprojektowania "puławskiego pieniądza" - monety lub banknotu odzwierciedlających specyfikę Puław z uwzględnieniem przedsiębiorczości charakteryzującej powiat puławski. Honorowy patronat nad zadaniem objął Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj.