Dofinansowanie projektu MAŁA FIRMA – ABC BIZNESU

Informujemy, że w dniu 24.06.2021 r. Zarząd Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu MAŁA FIRMA – ABC BIZNESU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Rynek pracy. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości u 60 osób zamieszkałych w województwie lubelskim poprzez realizację wsparcia szkoleniowego oraz finansowego prowadzącego do zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez 48 Uczestników.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z dokumentacją pojawią się niebawem na naszej stronie internetowej www.fpcp.org.pl, zapraszamy do bieżącego śledzenia zmian.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do Biura Projektu, ul. Mościckiego 1, 24 – 110 Puławy, lub do kontaktu pod nr. tel. 81 470 09 00.