KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO,

Szanowni Państwo,

dotyczy: prawidłowego rozliczania wydatków w ramach zawartych UMÓW POŻYCZKI

Przypominamy o obowiązku realizacji umów zgodnie z przepisami prawa, w tym zapewnienia zgodności wydatków przedstawianych do rozliczenia z przepisami ustawy PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW.

Zgodnie z treścią ww. przepisu „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
 - stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 - jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł (…)”

Wydatki dokonane z naruszeniem wskazanych regulacji mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

W przypadku wątpliwości – prosimy konsultować planowane zakupy oraz formę ich dokumentowania i rozliczania.