Zapraszamy start-upy do udziału w międzynarodowym badaniu ankietowym START EASY

Zapraszamy start-upy do udziału w międzynarodowym badaniu ankietowym START EASY

Badanie skierowane jest do start-upów działających na terenach województwa lubelskiego i mazowieckiego – zarówno polskich, jak i zagranicznych zespołów start-upowych.

Celem ankiety jest analiza jakości regionalnego ekosystemu start-upów, ich potencjału, czynników wzrostu, a także głównych barier rozwojowych i wyzwań rynkowych. Jej rezultaty pozwolą lepiej poznać polityki i instrumenty publiczne oferowane przez europejskie organizacje i administrację publiczną  jako narzędzie wsparcia nowych i innowacyjnych przedsiębiorstw, a także zrozumieć wpływ pandemii COVID-19 na kondycję start-upów.

Weź udział i wypełnij ankietę: https://forms.office.com/r/fezau9uW2t

Ankieta jest anonimowa, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w kontekście projektu START EASY. Odpowiedzi na pytania powinny zająć nie więcej niż 10 minut. Ankieta jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Biorąc udział w ankiecie:

#1 Pozwolisz lepiej zrozumieć potrzeby europejskich start-upów

#2 Dostarczysz cennych wskazówek o tym jak COVID-19 wpłynął na rozwój Twojego start-upu

#3 Wpłyniesz na jakość europejskiego ekosystemu innowacji

#4 Pomożesz budować lepsze rozwiązania dla startu i rozwoju Twojej firmy

Więcej informacji możesz znaleźć tutaj:

https://www.interregeurope.eu/starteasy |https://www.interregeurope.eu/ | http://lpnt.pl/start-easy-interreg-europe

Ankieta “Rozwój, wyzwania i bariery start-upów: Mazowieckie i Lubelskie” jest kluczowym elementem projektu START EASY „Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” (Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości) realizowanego w ramach programu Interreg Europe. Badanie ankietowe jest prowadzone przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. wspólnie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.