Ostateczne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach II naboru

Uczestników projektu Związek z biznesem informujemy, że w załączeniu znajdują się ostateczne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach II naboru:

Ostateczna zakodowana lista wniosków o udzielenie wsparcia finansowego zakwalifikowanych do objęcia wsparciem

Ostateczna zakodowana lista  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego niespełniających kryteriów oceny merytorycznej