Ważna informacja dla Uczestników II naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Związek z biznesem”

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10.11.2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020r. na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578), przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020r. wzrosło w stosunku do II kwartału i wyniosło 5 168,93 zł, co ma wpływ na wysokość wsparcia finansowego, o które ubiegają się Państwo w ramach projektu.

W związku z powyższym każdy Uczestnik Projektu w ramach II naboru ma możliwość ubiegania się o wyższe dofinansowanie niż wskazane we wnioskach. Maksymalna możliwa wartość przedsięwzięcia wynosi brutto 31 013,58 PLN.

Macie Państwo możliwość dostarczenia do biura projektu najpóźniej do 19.11.2020r. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia wraz z aktualnym zestawieniem towarów i/lub usług, których zakup został zaplanowany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.