Informacja o zawieszeniu naboru

Informujemy, iż liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych w dniu dzisiejszym tj. 27.10.2020 r. przekroczyła 45 egzemplarzy. Zgodnie z paragrafem § 2 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników w ramach projektu „Związek z biznesem” nabór kandydatów do projektu zostaje zawieszony, z zastrzeżeniem iż nabór potrwa jeszcze przez 1 dzień od dnia ogłoszenia informacji tj. do 28.10.2020r. włącznie.