Zarządzenie nr 2/2020.

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Prezesa Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" z dnia 20.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy, wydanym na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późń. zm.), dzień 31.08.2020r. jest dniem wolnym od pracy - za święto 15.08.2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” będzie w tym dniu nieczynna.