Już jest!!! POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA nawet do 500.000,00 zł

Pożyczka przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji.
Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są MŚP z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego przed 01 lutego 2020 r.
Pożyczka udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.
Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.
Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwocie brutto.
WIĘCEJ NA TEMAT POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ