Spotkanie informacyjne pn. " Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej w ramach RPO WL oraz Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020”

Wydarzenie będzie miało miejsce 25 listopada 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:30 w Puławach, w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Fieldorfa „Nila” 18 lok. 19.

Poniżej link do strony internetowej informującej o spotkaniu oraz program spotkania
https://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-111-spotkanie_informacyjne_w_pulawach_pt.html

oraz link do formularza zgłoszeniowego: https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/58


Program spotkania

• 10.00 – 10.15 Rejestracja i powitanie uczestników.
• 10.15 – 10.30 Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
• 10.30 - 11.00 Wsparcie w rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu Start-up - Plaformy startowe – Dorota Babska
• 11.00 – 12.00 Możliwości wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach RPO WL oraz POWER na lata 2014-2020
• 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa.
• 12.15 – 12.45 Pożyczki z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej
• 12.45 – 13.30 Podsumowanie spotkania i konsultacje indywidualne


Serdecznie zapraszamy!