POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

NAJBLIŻSZY TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DO PROJEKTU „PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA – PODREGION PUŁAWSKI” – 25.06.2018 R. KOLEJNE POSIEDZENIE – 04.07.2018 R., 12.07.2018 R, 20.07.2018 R., 27.07.2018 R.
NIE CZEKAJ! ZŁÓŻ DOKUMENTY I SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA!
PRZYPOMINAMY, ŻE NA KOMISJI ROZPATRYWANE BĘDĄ TYLKO FORMULARZE, KTÓRE WPŁYNĄ DO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ POSIEDZENIA DO GODZ. 16.00.