DODATKOWY TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ!

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" informuje, że na dzień 12.06.2018 r. został wyzanczony dodatkowy termin posiedzenia Komisji Kwlaifikacyjnej do projektu „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski”.