Zarządzenie nr 2/2017

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2017 Prezesa Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy, wydanym na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późń. zm.), dzień 2 stycznia 2018r. jest dniem wolnym od pracy - za święto 06 stycznia 2018 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” będzie w tym dniu nieczynna.