Bezpłatne szkolenie „Jak skutecznie działać na rynkach nordyckich. Uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kultura biznesu regionu na przykładzie Finlandii” – Lublin, 10.02.2017 r.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu z cyklu Vademecum Rynków Zagranicznych, poświęconym rynkom nordyckim, ze szczególnym uwzględnieniem Finlandii.

Szkolenie skierowane jest głównie do tych przedsiębiorców, którzy na rynkach nordyckich planują rozpocząć działalność gospodarczą.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości współpracy biznesowej z firmami nordyckimi. Na szkoleniu omówiona zostanie specyfika prowadzenia działalności gospodarczej w krajach nordyckich, uwarunkowania prawne i ekonomiczne, możliwości inwestowania oraz „kultura” prowadzenia biznesu.
Organizatorem szkolenia jest Lubelska Fundacja Rozwoju.
Szkolenie odbędzie się w dniu 10.02.2017 r. w siedzibie LFR w Lublinie, ul. Rynek 7 (start o godz. 9:00).
Wstęp jest bezpłatny po rejestracji – wystarczy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora – www.lfr.lublin.pl. Termin rejestracji upływa w dniu 07.02.2017 r. o godz. 15:00.
Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie dwóch pracowników z jednej firmy.
Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz program szkolenia znajdują się na stronie Lubelskiej Fundacji Rozwoju.