24 grudnia 2015r. Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” będzie nieczynna

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 Prezesa Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy, wydanym na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późń. zm.), dzień 24 grudnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy- za święto 26 grudnia 2015r. przypadające w dniach wolnych od pracy.
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” będzie w tym dniu nieczynna.